Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web „Ce trebuie să știți despre distrofia musculară Duchenne” („Site-ul”) finanțat și dezvoltat de PTC Therapeutics International Limited, cu sediul la etajul 5, 3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 4 D04 EE70, Irlanda, Telefon: +353 1 906 8700, www.ptcbio.ie („PTC”). Acest site se adresează numai cadrelor medicale aflate în UE și nu cadrelor medicale din Regatul Unit al Marii Britanii sau Irlanda. Informațiile furnizate pe acest Site sunt destinate informării generale și educaționale despre distrofia musculară Duchenne și nu sunt destinate să înlocuiască sfaturile oferite de un medic sau de un alt cadru medical calificat.

PTC vă acordă dreptul de a utiliza acest Site în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare stabilite mai jos (acest „Acord privind Termenii de Utilizare”). Acești Termeni se referă la următoarele elemente suplimentare, care se aplică și utilizării Site-ului nostru:

  • Declarația noastră de confidențialitate, care stabilește condițiile în care putem prelucra orice date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați. Utilizând Site-ul nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dumneavoastră sunt corecte.
  • Declarația noastră privind fișierele Cookie, care stabilește informațiile despre fișierele Cookie de pe Site-ul nostru.

Modificări aduse Site-ului nostru: Fără a prejudicia drepturile dumneavoastră conform legii aplicabile, ne rezervăm dreptul de a actualiza acest Site fără o notificare prealabilă pentru a reflecta progresele tehnologice, modificările legale și de reglementare și bunele practicile de afaceri prin postarea acestor modificări pe Site. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că orice conținut de pe Site-ul nostru poate fi învechit în orice moment și nu avem nicio obligație să-l actualizăm. Nu garantăm că Site-ul nostru, sau orice conținut de pe acesta, va fi lipsit de erori sau omisiuni.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Informațiile furnizate pe acest Site au doar scop informativ și educațional general. Acest Site poate oferi informații despre afecțiuni medicale și tratamentul acestora. PTC nu declară că materialele de pe acest Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în afara Uniunii Europene. Persoanele care aleg să acceseze acest Site din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabile pentru conformitatea cu legile locale dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile. Acest site nu este destinat rezidenților din Marea Britanie și Irlanda. Vă rugăm să citiți și să revizuiți cu atenție acest Acord privind Termenii de utilizare înainte de a accesa sau utiliza acest Site. Prin accesarea sau utilizarea acestui Site, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acest Acord privind Termenii de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acest Acord privind Termenii de Utilizare, nu puteți accesa sau utiliza acest Site.

Declinarea garanției: Informațiile de pe acest Site sunt furnizate „AȘA CUM SUNT” fără garanții de niciun fel, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare. PTC va avea grijă în mod rezonabil ca informațiile să fie corecte în momentul în care sunt adăugate pe acest Site, dar nu poate garanta acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualizarea informațiilor. În plus, PTC nu își asumă nicio răspundere, de niciun fel pentru acuratețea, caracterul exhaustiv, utilizarea sau fiabilitatea informațiilor conținute pe acest Site. Informațiile pot fi modificate de PTC în orice moment.

Informații istorice Anumite informații de pe acest Site pot fi de natură istorică. Toate informațiile istorice din documentele sau prezentările de pe acest Site trebuie înțelese ca referindu-se la evenimente și circumstanțe așa cum au existat la data la care documentele sau prezentările relevante au fost publicate pentru prima dată sau au fost făcute înregistrările relevante.

Fără sfaturi medicale profesionale: Acest site poate conține informații generale referitoare la diferite afecțiuni medicale și tratamentul acestora sau trimiteri directe sau indirecte la produsele PTC sau la produsele candidate. Conținutul disponibil prin intermediul acestui Site, sau comunicat către dumneavoastră în mod direct prin intermediul serviciilor, are doar scop informativ și educațional și nu înlocuiește judecata medicală, sfaturile, diagnosticul sau tratamentul oricărei afecțiuni sau probleme de sănătate. Nu trebuie să vă bazați pe informațiile de pe acest Site pentru diagnosticarea, tratarea, vindecarea, prevenirea, gestionarea sau abordarea în alt mod a problemelor de sănătate. Trebuie să consultați un cadru medical calificat dacă aveți sau bănuiți că aveți probleme de sănătate sau dacă aveți întrebări legate de asistența medicală. Nu trebuie să ignorați niciodată sfatul medical sau să amânați solicitarea acestuia din cauza a ceva ce ați citit aici.

Conținutul Site-ului: Toate textele, grafica, fotografiile, mărcile comerciale, siglele, interfețele vizuale, lucrările de artă, codul de computer și toate celelalte conținuturi conexe de pe acest Site sunt deținute de PTC sau de terți și sunt protejate de legile privind imaginea comercială, drepturile de autor, brevetele și mărcile comerciale și diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și legi privind concurența neloială. Orice reproducere, publicare, distribuție ulterioară sau expunere publică a materialelor furnizate prin intermediul acestui Site, integral sau parțial, este strict interzisă. Nu aveți dreptul de a distribui, modifica, transmite, reutiliza, reposta sau utiliza conținutul de pe acest Site în scopuri publice sau comerciale, inclusiv texte, imagini, fișiere audio sau video, fără acordul scris prealabil al PTC

Viruși: Nu garantăm că Site-ul nostru va fi lipsit de erori sau viruși. Dumneavoastră sunteți responsabili pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei pentru a accesa Site-ul nostru.
Ar trebui să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

Nu trebuie să folosiți greșit Site-ul nostru introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul nostru, la serverul pe care este stocat Site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectată la Site-ul nostru. Nu trebuie să atacați Site-ul nostru printr-un atac de refuzare a serviciului sau printr-un atac de refuzare a serviciului distribuit. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente de aplicare a legii și vom coopera cu acele autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul nostru va înceta imediat.

Link-uri: Acest Site poate conține link-uri către site-uri web deținute sau operate de terți. Site-urile legate nu se află sub controlul PTC, care nu este responsabilă pentru conținutul disponibil pe orice site-uri legate.
Asemenea link-uri nu implică aprobarea materialelor de pe orice site-uri legate, iar PTC își declină orice responsabilitate cu privire la accesul dumneavoastră la astfel de site-uri legate. PTC furnizează link-uri către alte site-uri web ca o comoditate pentru utilizatori, iar accesul la astfel de site-uri conectate se face pe propriul risc.

Confidențialitate: PTC respectă confidențialitatea utilizatorilor site-ului său web. Vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate și Declarația noastră privind fișierele Cookie pentru mai multe informații despre modul în care informațiile dumneavoastră personale pot fi colectate și procesate prin Site-ul nostru.

Informații neconfidențiale.

Sub rezerva Declarației noastre de confidențialitate, orice comunicare sau alte materiale pe care le trimiteți către PTC prin internet sau pe care le postați pe acest site prin poștă electronică sau în alt mod, cum ar fi orice întrebări, comentarii și sugestii, este și va fi considerată neconfidențială și PTC nu va avea nicio obligație cu privire la aceasta, PTC va fi liberă să folosească orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute într-o astfel de comunicare pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor.

Dacă nu doriți ca PTC să utilizeze sau să dezvăluie informațiile dumneavoastră așa cum este descris în acești Termeni de utilizare, puteți (1) să alegeți să nu furnizați informații personale prin formularele de înregistrare de pe acest Site; (2) să setați preferințele de browser și să utilizați instrumentele web disponibile pentru a bloca fișierele cookie trimise în legătură cu utilizarea Site-ului de către dumneavoastră; (3) să urmați instrucțiunile pentru a vă dezabona de la serviciile PTC incluse pe Site și de la comunicările care vă sunt trimise; sau (4) să trimiteți prin e-mail o cerere de dezabonare de la serviciile PTC sau de eliminare sau actualizare a informațiilor personale pe care le-ați furnizat către PTC din sistemele sale la adresa dataprivacy@ptcbio.com

Încălcările acestui Acord privind Termenii de utilizare Nerespectarea prezentului Acord privind Termenii de utilizare este o încălcare materială a prezentului Acord privind Termenii de utilizare pentru care PTC își poate exercita toate drepturile și remedierile pe care le are în temeiul prezentului Acord privind Termenii de utilizare și orice alte drepturi și remedieri pe care le poate avea în virtutea legii sau a echității. Mai exact, sunteți de acord că PTC poate, la discreția sa exclusivă și fără o notificare prealabilă, să vă rezilieze accesul la acest Site pentru încălcări ale acestui Acord privind Termenii de utilizare sau alte acorduri sau linii directoare care pot fi asociate cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site.

Despăgubire. Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați PTC, ofițerii, directorii săi, partenerii, angajații, agenții, licențiatorii și furnizorii, de și împotriva oricăror pretenții, acțiuni sau cereri, răspunderi și decontări, inclusiv, dar fără limitare, taxe legale și contabile rezonabile, care rezultă din sau se presupune că ar rezulta din încălcarea de către dumneavoastră a acestui Acord privind Termenii de utilizare.

DECLINĂRI ȘI LIMITĂRI IMPORTANTE ALE RESPONSABILITĂȚII PRIVIND DAUNELE. PTC DECLINĂ ÎN MOD SPECIAL ORICE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE BAZATĂ PE CONTRACT, DELICT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SUBSECVENTE SAU SPECIALE CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE ÎN ORICE FEL DE ACCESUL LA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE, CHIAR DACĂ PTC A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎNCREDEREA ORICĂREI PĂRȚI ÎN ORICE CONȚINUT OBȚINUT PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU CARE APARE ÎN LEGĂTURĂ CU GREȘELI SAU OMISIUNI SAU ÎNT RZIERI ÎN TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CĂTRE SAU DE LA UTILIZATOR, ÎNTRERUPERI ALE CONEXIUNILOR DE TELECOMUNICAȚII LA ACEST SITE SAU VIRUȘI, FIE CĂ SUNT CAUZATE ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL DE NEGLIJENȚĂ, FORȚĂ MAJORĂ, EROARE DE TELECOMUNICAȚIE, FURTUL SAU DISTRUGEREA SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA ACEST SITE, SAU LA INFORMAȚII SAU PROGRAME CONEXE. Din cauza faptului că unele țări și state nu permit excluderea sau limitarea responsabilității pentru daune indirecte sau accidentale, toate declinările, limitările responsabilității și alți termeni de la acest alineat se vor aplica în cea mai mare măsură permisă de lege.

Legile aplicabile. Acest Acord privind Termenii de utilizare și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului vor fi guvernate de legile Irlandei și/sau legile țării de reședință. Orice acțiune în justiție sau procedură legată de acest Site va fi introdusă exclusiv în fața instanțelor din Irlanda și/sau a legilor țării de reședință.

Diverse. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Acord este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, atunci această prevedere va fi separabilă fără a afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase. PTC își rezervă dreptul de a modifica sau șterge materiale de pe acest Site în orice moment, la discreția sa.

RO-DMD-0218 | Mai 2023

543_DMD 07/2023

Acest material educațional a fost aprobat de către ANMDMR cu nr. 20698E/ 3 iulie 2023.